产品中心您的位置:网站首页 > 产品中心 > 德国BURKERT宝德 > 宝德BURKERT通用电磁阀 > 563782、134230德国宝德上海现货
德国宝德上海现货

德国宝德上海现货

产品时间:2023-03-21

访问量:1522

厂商性质:经销商

生产地址:德国

简要描述:
德国宝德上海现货
Burkert 1946年,在德国南部的一家工厂“宝帝“开始了其控制产品的制造。经过半个世纪的不断创新开拓,到了今天“宝得公司“已发展成一个拥有三千多名员工。 BURKERT,德国宝德,成立已有快70年,在德国、法国有5家工厂,是一家针对流体控制领域的产品和系统的研发、制造的性跨国企业,也是这个领域的*者。

德国宝德上海现货

BURKERT产品大量使用于分析仪器、汽车制造、生物技术、化学、电子、能源等领域。 两位三通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(一般安装一个消声器,如果不怕噪音的话也可以不装@_@)。 两位五通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔(安装消声器)。 对于小型自动控制设备,气管一般选用8~12mm的工业胶气管。 在电气上来说,两位三通电磁阀一般为单电控(即单线圈),两位五通电磁阀一般为双电控(即双线圈)。线圈电压等级一般采用DC24V、AC220V等。 两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种,常闭型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。 常闭型两位三通电磁阀动作原理:给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于“点动”。 常开型两位三通单电控电磁阀动作原理:给线圈通电,气路断开,线圈一旦断电,气路就会接通,这也是“点动”。 两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。 给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁”。 基于两位五通双电控电磁阀的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候,可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护电磁阀线圈不容易损坏。 电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压钢控制,所以就会用到电磁阀。 电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。 上面说得是电磁阀的普通原理 实际上,根据流过介质的温度,压力等情况,比如管道有压力和自流状态无压力。电磁阀的工作原理是不同的。 比如在自流状态下需要零压启动的,就是通电后,线圈整个把闸体吸起来。 而有压力状态的电磁阀,则是线圈通电后吸出插在闸体上的一个销子,用流体自身的压力把闸体顶起来。 这两种方式的不同之处是,自流状态的电磁阀,因为线圈要吸起整个闸体,所以体积较大 而带压状态的电磁阀,只需要吸起销子,所以体积可以做的比较小。 直动式电磁阀: 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。 特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。 分布直动式电磁阀: 原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。 特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。 先导式电磁阀: 原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。 特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。 二位二通电磁阀由阀体和电磁线圈两部分组成,是自带桥式整流电路,并带过电压、过电流安全保护的直动式结构. 电磁阀线圈不通电。此时,电磁阀铁芯在回复弹簧的作用下靠在双管端,关闭双管端出口,单管端出口处于开启状态,制冷剂从电磁阀单管端出口管流向冷藏室蒸发器、冷冻室蒸发器流回压缩机,实现制冷循环。 电磁阀线圈通电。此时,电磁阀铁芯在电磁力的作用下克服回复弹簧作用力移到单管端,关闭单管端出口,双管端出口处于开启状态,制冷剂从电磁阀双管端出口管流向冷冻室蒸发器流回压缩机,实现制冷循环。 二位三通电磁阀由阀体和电磁线圈两部分组成,是自带桥式整流电路,并带过电压、过电流安全保护的直动式结构绱欧А?br> 系统中工作状态一:电磁阀线圈不通电。此时,电磁阀铁芯在回复弹簧的作用下靠在双管端,关闭双管端出口,单管端出口处于开启状态,制冷剂从电磁阀单管端出口管流向冷藏室蒸发器、冷冻室蒸发器流回压缩机,实现制冷循环。(如图一) 系统中工作状态二:电磁阀线圈通电。此时,电磁阀铁芯在电磁力的作用下克服回复弹簧作用力移到单管端,关闭单管端出口,双管端出口处于开启状态,制冷剂从电磁阀双管端出口管流向冷冻室蒸发器流回压缩机,实现制冷循环。

德国宝德上海现货

德国宝德电磁阀的相关型号:
BURKERT 125693 BURKERT 134683 BURKERT 501595 BURKERT 144683
BURKERT 146669 BURKERT 147022 BURKERT 501095W G12 DC24V 10W
BURKERT 126287G AC220V BURKERT 141212H AC220V BURKERT 126025
BURKERT 017467J 0470-C-04 BURKERT 134601 BURKERT 418950
BURKERT 501215 BURKERT 642292 BURKERT 502539 BURKERT 64987
BURKERT 6519 BURKERT 8110 BURKERT 8314 BURKERT DN150316(2650) 
BURKERT DN40316(2650) BURKERT DN5316(2650) BURKERT DN65316(2650)BURKERT DN80316(2650) BURKERT 050294A BURKERT 134615Q
BURKERT 134317M BURKERT 2030-1-141-468C BURKERT G1-B
BURKERT 134317M G13 0.2-16bar 24VDC BURKERT GL-8 BURKERT L1-8
BURKERT 703379 BURKERT 165742 2702+1067 G12 BAR BURKERT 134683
BURKERT 130365 BURKERT 6012型427922 BURKERT 502549 BURKERT 615157
BURKERT 6213 G34 DC24 通径DN20 BURKERT 135211 BURKERT 126155
BURKERT 141199 BURKERT 060621B 阀体:00141266 BURKERT 133759
BURKERT 6213A10NBRM5G12 24VDCBURKERT 141199 BURKERT 6213A13OEPDMVAG12 P0BAR 24V
BURKERT 141266 BURKERT 454424J BURKERT 2W-250-25 DN25 0-1.6MPA DC24V
BURKERT 64987 BURKERT 502539 BURKERT 414531D BURKERT 50294
BURKERT 134615 BURKERT 481865 BURKERT E131E03 BURKERT 631300
BURKERT ZB14 14W(订货号:173450)BURKERT 134238W 110V BURKERT 134615Q
BURKERT 134317 BURKERT 60644 BURKERT 132202 BURKERT 197126
BURKERT 0280B BURKERT 60140 BURKERT 00427919DC24V BURKERT 120695
BURKERT 4279 BURKERT 6012 BURKERT 137533 BURKERT 642668 W25LE
BURKERT 551689 BURKERT 551703 BURKERT 429343 BURKERT 502524P
BURKERT 134615Q BURKERT 6519型电磁阀 BURKERT 11369 BURKERT 9800
BURKERT G12DC24 BURKERT GIDC24 BURKERT NO.001422
BURKERT NO.041103 BURKERT 502559 BURKERT 2030-1-141-468C
BURKERT 420G FLNSCH 24V BURKERT 134345 BURKERT 001249Q BURKERT 001250M BURKERT 001253C BURKERT 0331-C-4 0NBR-MS
BURKERT 60644 BURKERT 134317 BURKERT 126411 BURKERT 134317M G12 0.2-16bar 24VDC 8W BURKERT 126155
BURKERT 420685S BURKERT 420685 BURKERT 120659 BURKERT 125370
BURKERT 560 BURKERT 001132k BURKERT 001592R BURKERT 001593J
BURKERT 431722M BURKERT 134590L BURKERT 126287G,AC220V
BURKERT 141212H,AC220V BURKERT 150245 BURKERT 125304 G14 230V
BURKERT 042320B BURKERT 126300H BURKERT 134615 BURKERT E131K03
BURKERT 123772S BURKERT 001412661阀体 BURKERT 密封圈
138251F 0780-T-02,0-BB-MS-FB02-230/UC-CD 138252G 0780-T-02,0-FF-MS-FB02-024/UC-CD 
138253H 0780-T-02,0-FF-MS-FB02-110/UC-CD 138255B 0780-T-02,0-FF-MS-FB02-024/UC-CD 
138256C 0780-T-02,0-FF-MS-FB02-110/UC-CD 138257D 0780-T-02,0-FF-MS-FB02-230/UC-CD 
138420V 6213SB-A40,0FFMSGM88-8-024/UC-CK 138421J 6213SB-A40,0FFMSGM89-8-024/UC-CK 
138434P 2031-A-2-15,0-EA-VA-SA42-D-E 138446T 2031-A-2-25,0-EA-VA-SA44-D-F 
138460D 2031-A-2-40,0-EA-VA-SA46-D-H 138466X 2031-A-2-50,0-EA-VA-SA47-D-H 
138509B 2031-A-2-10,0-AB-VA-SD40-C-C 138510X 2031-A-2-10,0-AB-VA-SD40-D-C 
138512M 2031-A-2-10,0-EA-VA-SD40-D-C 138514P 2031-A-2-15,0-AB-VA-SD42-D-D 
138516R 2031-A-2-15,0-AB-VA-SD42-D-E 138518T 2031-A-2-15,0-EA-VA-SD42-D-E 
138521N 2031-A-2-20,0-AB-VA-SD43-C-E 138522P 2031-A-2-20,0-AB-VA-SD43-D-E 
138523Q 2031-A-2-20,0-EA-VA-SD43-C-E 138524R 2031-A-2-20,0-EA-VA-SD43-D-E 
138525J 2031-A-2-25,0-AB-VA-SD44-C-E 138526K 2031-A-2-25,0-AB-VA-SD44-D-E 
138527L 2031-A-2-25,0-AB-VA-SD44-C-F 138528V 2031-A-2-25,0-AB-VA-SD44-D-F 
138529W 2031-A-2-25,0-EA-VA-SD44-C-F 138530T 2031-A-2-25,0-EA-VA-SD44-D-F 
138533J 2031-A-2-32,0-AB-VA-SD45-C-F 138534K 2031-A-2-32,0-AB-VA-SD45-D-F 
138535L 2031-A-2-32,0-EA-VA-SD45-C-F 138536M 2031-A-2-32,0-EA-VA-SD45-D-F 
138537N 2031-A-2-40,0-AB-VA-SD46-C-G 138538X 2031-A-2-40,0-AB-VA-SD46-D-G 
138539Y 2031-A-2-40,0-AB-VA-SD46-C-G 138540D 2031-A-2-40,0-AB-VA-SD46-D-G 
138541S 2031-A-2-40,0-EA-VA-SD46-C-G 138542T 2031-A-2-40,0-EA-VA-SD46-D-G 
138543U 2031-A-2-50,0-AB-VA-SD47-C-G 138544V 2031-A-2-50,0-AB-VA-SD47-D-G 
138545W 2031-A-2-50,0-AB-VA-SD47-C-H 138546X 2031-A-2-50,0-AB-VA-SD47-D-H 
138547Y 2031-A-2-50,0-AB-VA-SD47-C-G 138548H 2031-A-2-50,0-AB-VA-SD47-D-G 
138549A 2031-A-2-50,0-EA-VA-SD47-C-H 138550F 2031-A-2-50,0-EA-VA-SD47-D-H 
138594Q ME01-00-00-FBM-24-VA-COP-0 138601F 0783-A-20,0-FF-MS-GM85-024/UC-CD 
138602G 0783-A-13,0-FF-MS-GM84-024/UC-CD 138610B 0780-E-02,0-FF-VA-GM82-230/UC-CD 
138611Y 6013SB-A03,0FFMSGM81-5-012/DC-08 138612Z 601400-C02,0FFMSGM81-5-024/DC-05 
138615U 2000-A-2-65,0-EE-VA-0000-D-H 138616V 2000-A-2-65,0-EE-VA-0000-D-F 
138637S 0786-C-08,0-BB-MS-GM82-048/UC-CD 138652H 0290-A-12,0-AA-VA-GM84-024/DC-12 
141194J 621300-A10,0FFVAGM83-5-230/50-08 141195K 621300-A10,0FFVAGM84-6-024/DC-10 
141196L 621300-A10,0FFVAGM84-5-024/50-08 141197M 621300-A10,0FFVAGM84-5-110/50-08 
141198W 621300-A10,0FFVAGM84-5-230/50-08 141199X 621300-A13,0AAVAGM84-6-024/DC-10 
141200L 621300-A13,0AAVAGM84-5-024/50-08 141201H 621300-A13,0AAVAGM84-5-110/50-08 
141202A 621300-A13,0AAVAGM84-5-230/50-08 141202A 621300-A13,0AAVAGM84-5-230/50-08 

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7